In English English

„Wiadomości Archeologiczne” są najstarszym polskim pismem archeologicznym, wydawanym od 1873 roku, a od 1929 roku oficjalnym rocznikiem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. „Wiadomości Archeologiczne” są pismem recenzowanym.

W „Wiadomościach Archeologicznych” publikowane są artykuły dotyczące archeologii Polski oraz szeroko rozumianej Europy Środkowej, w czterech zasadniczych działach: Rozprawy, Miscellanea, Materiały oraz Odkrycia.

„Wiadomości Archeologiczne” publikują artykuły w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim, bądź w języku angielskim lub niemieckim, ze streszczeniami w języku polskim. Wszystkie artykuły opatrzone są abstraktami w języku angielskim, słowami kluczowymi w języku angielskim i polskim oraz danymi identyfikującymi autorów (afiliacja, adres korespondencyjny, adres e-mail).

„Wiadomości Archeologiczne” umieszczone są w wykazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Streszczenia publikowanych tekstów (od tomu 56 za rok 2006) dostępne są w bazie CEJSH.

Wersją pierwotną „Wiadomości Archeologicznych” jest wydanie papierowe.

PL ISSN 0043-5082