In English English

„Wiadomości Archeologiczne” są najstarszym polskim pismem archeologicznym, wydawanym od 1873 roku, a od 1929 roku oficjalnym rocznikiem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. „Wiadomości Archeologiczne” są pismem recenzowanym.

W „Wiadomościach Archeologicznych” publikowane są artykuły dotyczące archeologii Polski oraz szeroko rozumianej Europy Środkowej, w czterech zasadniczych działach: Rozprawy, Miscellanea, Materiały oraz Odkrycia.

Pismo wydawane jest w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim, niekiedy także w języku odpowiadającym tematyce artykułu.

„Wiadomości Archeologiczne” umieszczone są w wykazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Streszczenia publikowanych tekstów (od tomu 62) dostępne są w bazie CEJSH.

Wersją pierwotną „Wiadomości Archeologicznych” jest wydanie papierowe.

PL ISSN 0043-5082