Język Polski Polski

Contents

Spis Rzeczy Tomu I (1873)

Read online
1. Niedźwiedź jaskiniowy przez Jana Zawiszę 1
2. Z epoki kamiennéj w Sandomierskiem przez Józefa Przyborowskiego 9
3. Zabytki krajowe z okresu bronzowego przez J. T. Lubomirskiego 17
4. Wycieczki archeologiczne po prawym brzegu Wisły, przez Przyborowskiego 37
5. Osady nad Niemnem i na Podlasiu z czasów użytku krzemienia przez Zygmunta Glogera 97
6. Przyczynki do archeologii przedhistorycznej, zebrane w okolicach Sieradza i Radomska przez Edmunda Stawiskiego 125
7. Opis mogiły-kurhanu pod Łęgonicami przez Kaliksta Jagmina 141

Spis Rzeczy Tomu II (1874)

Read online
1. Jaskinia Mamuta w dolinie Wiérz­chow­skiej przez Jana Zawiszę. Résumé français 5
2. Wycieczki archeologiczne nad Świder przez Józefa Przyborowskiego 25
3. Notatki archeologiczne z r. 1873/4 przez Edmunda Stawiskiego 55
4. O dwóch zabytkach z Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego przez J. T. Lubomirskiego 71
5. Starożytności Dobrzyńskie przez Gustawa Zielińskiego 79

Spis Rzeczy Tomu III (1876)

Read online
1. Wycieczki Archeologiczne, nad Tyśmienicę i Wieprz przez Józefa Przyborowskiego 1
2. Grot z runicznym napisem, z Suszyczna, przez Aleksandra Szumowskiego 49
3. Brzegi Buga. Groby pogańskie w Kostomłotach, przez Józefa Łoskiego 63
4. Żale Żurawickie, przez Natalię Kicką 79
5. Opis Mogiły (kurhanu), pod Łęgonicami, przez Kaliksta Jagmina 83
6. Grób przedhistoryczny w Drzewcach, pod Markuszowem, w Lubelskiém, przez Stanisława Wołk-Łaniewskiego 95
7. O niektórych zabytkach kamiennego wieku na Wołyniu, przez Gotfreda Ossowskiego 101
8. Osady z czasów użytku krzemienia, pod Kobylinem, Zambrzycami i Zalesiem, przez Zygmunta Glogera 115
9. Osady z czasów użytku krzemienia, pod Sieniawą, Szczakową i Borkiem falęckim, przez Zygmunta Glogera 120
10. Dalsze poszukiwania w Jaskini Mamuta w czerwcu 1874, przez Jana Zawiszę 125

Zawartość Tomu IV (1882)

Read online
1. Poszukiwania w Jaskini Mamuta. 1877 i 1878 r. Dokończenie poszukiwań w jaskini Mamuta. 1879 r., przez Jana Zawiszę 1
2. Jeleń olbrzymi - Cervus megaceros-hibernicus, przez tegoż 31
3. O głowach Tura (Bos primigenius. Bojanus) znalezionych w Królestwie Polskiem, przez Antoniego Slósarskiego 40
4. Mogiły w Sobanicach, przez Dr. Leona Dudrewicza 56
5. Wycieczka nad Świder, przez tegoż 66
6 Cmentarzysko ciałopalne w Sikucinie, przez tegoż 75
7. Wołyń i wykopaliska Moszczanickie ze zbioru ś.p. Ludwika Pawłowskiego, przez Zygmunta Glogera 80
8. Skorbicze, przez Kaliksta Jagmina 99
9. Cmentarzysko starożytne w Żarnówce, przez Tymoteusza Łuniewskiego 109
10. Cmentarzysko starożytne w Popowie, przez tegoż 127
11. Żalnik w Stawiskach, przez tegoż 133
12. Jaszczow pod względem archeologicznym. Zamczysko, Horodyszcze i Żalnik, przez Natalię Kicką 137
13. Notatki Archeologiczne, przez E. Stawiskiego 151
14. Ostatnie poszukiwania w Jaskini Mamuta, przez Jana Zawiszę 167
15. Ościenie rybitwie znalezione nad Uświatą, przez J. T. Lubomirskiego 176
16. Wycieczki nad Wieprz, przez Józefa Przyborowskiego 179