Język Polski Polski

Contents

Vol. LI/1, 1986-1990 (1991)

(Russian and English summaries)

Read online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Mark B. SHCHUKIN, The Balto-Slavic Forest Direction in the Archaeological Study of the Ethnogenesis of the Slavs (streszczenia po rosyjsku i polsku) 3
Wojciech NOWAKOWSKI, Osiedla kultury bogaczewskiej - próba podsumowania stanu badań 31
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Zapinki z gwiaździstą i łopatkowatą nóżką z południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku 49
Alina WIERCIŃSKA, Andrzej WIERCIŃSKI, Kilka wybranych problemów z zakresu antropologii Bałtów na obszarze Łotwy: analiza współzmienności cech o znaczeniu ewolucyjnym 91
Materiały
Katarzyna CZARNECKA, Brązowa ozdoba emaliowana z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Brulinie-Koskach, woj. łomżyńskie 99
Wojciech BRZEZIŃSKI, Badania rozpoznawcze osady w Rostku, gm. Gołdap, woj. suwalskie 105

Vol. LI/2, 1986-1990 (1992)

(Russian and English summaries)

Read online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Rozprawy
Zygmunt KRZAK, Święta góra i krąg. Szkic prahistoryczno-mitoznawczy 115
Jerzy T. BĄBEL, Symbolika barana w wierzeniach ludów kultury pucharów lejkowatych. Próba interpretacji 135
Materiały
Anna GROSSMAN, Jan MICHALSKI, Stanowisko wielokulturowe z epoki brązu w Zrębinie, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie, na tle osadnictwa w dolnym biegu rzek Czarnej i Wschodniej 177
Teresa BORODZIEJ, Andrzej KOKOWSKI, Znaleziska wotywne(?) na Lubelszczyźnie 223