Język Polski Polski

Orders

PMA publications can be purchased at the museum shop.


Orders may be placed by:

 • Mail:
  Barbara Kołakowska
  Dział Wystaw i Popularyzacji
  01-241 Warszawa
  ul. Długa 52
 • E-mail:
  wydawnictwapma@pma.pl
 • Phone:
  +48 (22) 831-32-21
  wewn. 172
  (Barbara Kołakowska)

Download order form (PL)


Volume / Part Price
5 out of print
6 15,00 zł
7 8,00 zł
8/1 8,00 zł
8/2-4 8,00 zł
9/1-2 8,00 zł
9/3-4 8,00 zł
10 out of print
11 8,00 zł
12 out of print
13 15,00 zł
14 15,00 zł
15 out of print
16 15,00 zł
17/1 5,00 zł
17/2-3 5,00 zł
18/1-2 5,00 zł
18/3-4 5,00 zł
19/1 5,00 zł
Volume / Part Price
19/2-4 out of print
20/1 out of print
20/2 out of print
20/3 out of print
20/4 out of print
21 5,00 zł
22/1 out of print
22/2 15,00 zł
22/3-4 10,00 zł
23/1 10,00 zł
23/2 10,00 zł
23/3 8,00 zł
23/4 10,00 zł
24/1-2 out of print
24/3 out of print
24/4 out of print
25/1-2 out of print
25/3 out of print
25/4 out of print
Volume / Part Price
26/1-2 out of print
26/3-4 out of print
27/1 5,00 zł
27/2 5,00 zł
27/3 5,00 zł
27/4 10,00 zł
28/1 10,00 zł
28/2 10,00 zł
28/3 8,00 zł
28/4 10,00 zł
29/1 10,00 zł
29/2 out of print
29/3 10,00 zł
29/4 10,00 zł
30/1-2 out of print
30/3-4 out of print
31/1 out of print
31/2-3 out of print
31/4 out of print
Volume / Part Price
32/1-2 out of print
32/3-4 out of print
33/1 out of print
33/2 out of print
33/3-4 out of print
34/1 out of print
34/2 out of print
34/3-4 10,00 zł
35/1 out of print
35/2 out of print
35/3 out of print
35/4 out of print
36/1 out of print
36/2 10,00 zł
36/3 out of print
36/4 10,00 zł
37/1 10,00 zł
37/2 out of print
37/3 out of print
Volume / Part Price
37/4 out of print
38/1 out of print
38/2 out of print
38/3-4 out of print
39/1 out of print
39/2 out of print
39/3 10,00 zł
39/4 out of print
40/1 10,00 zł
40/2 out of print
40/3 10,00 zł
40/4 10,00 zł
41/1 out of print
41/2 10,00 zł
41/3 out of print
41/4 out of print
42/1 out of print
42/2 out of print
43/1 out of print
Volume / Part Price
43/2 out of print
44/1 10,00 zł
44/2 out of print
45/1 out of print
45/2 out of print
46/1 5,00 zł
46/2 5,00 zł
47/1 5,00 zł
47/2 5,00 zł
48/1 5,00 zł
48/2 5,00 zł
49/1 5,00 zł
49/2 5,00 zł
50/1 5,00 zł
50/2 5,00 zł
51/1 5,00 zł
51/2 5,00 zł
52/1 6,00 zł
52/2 6,00 zł
Volume / Part Price
53/1 10,00 zł
53/2 20,00 zł
54 22,00 zł
55 25,00 zł
56 40,00 zł
57 30,00 zł
58 40,00 zł
59 30,00 zł
60 41,00 zł
61 41,00 zł
62 40,00 zł
63 40,00 zł
64 45,00 zł