In English English

Spis treści

Tom VIII/1, 1923 (1923)

(French summaries)

Czytaj online
Rozprawy i materiały
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Erazm Majewski jako prehistoryk 1
Jan SAMSONOWICZ, O złożach krzemieni w utworach jurajskich północno-wschodniego zbocza gór Świętokrzyskich (Z mapką geologiczną w tekście) 17
Irena SAWICKA, Grób z okresu cesarstwa rzymskiego z Sobolewa (pow. garwoliński) 25
Zofja PODKOWIŃSKA, Zbiór wykopalisk Muzeum Ziemi Sandomierskiej P. T. K. w Sandomierzu 28
Dyskusje i korespondencje
Ludwik SAWICKI, Uwagi o stanowisku wydmowem "Górki" w Świdrach Wielkich 49
Ludwik SAWICKI, Odpowiedź p. S. Krukowskiemu 53
Stefan KRUKOWSKI, O powyższej odpowiedzi p. L. Sawickiego 54
Stefan KRUKOWSKI
Sprostowanie I 54
Sprostowanie II i III 55
Dział urzędowy
Sprawozdanie z IV Konferencji Konserwatorów Okręgowych, odbytej w Krakowie w dn. 26-28 listopada 1922 r. 56
Projekt statutu "Państwowego Instytutu Prehistorycznego" 59
Włodzimierz DEMETRYKIEWICZ, Uwagi do projektu Statutu P. I. Pr. 63
Stefan KRUKOWSKI, Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg kielecki w r. 1922 64
Józef ŻUROWSKI, Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg zachodnio-małopolski w r. 1922 84
Michał DREWKO, Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg lubelski w r. 1922 100
Bolesław CZAPKIEWICZ, Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych w Zachodniej Małopolsce 102
Sprawozdania z literatury
Karol Potkański, Pisma pośmiertne, t. I, Kraków 1922 (Władysław KOWALEŃKO) 104
Kazimierz Stołyhwo, Sprawozdanie z poszukiwań przedhistorycznych na Sokolej Skale w Bętkowicach, "Arch. Nauk Antropol. T. N. W. III. Dz. C. Archeologja No 1" (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 110
Zjazd w sprawach Dyluwjum Polski 111

Tom VIII/2-4, 1923 (1923)

(French summaries)

Czytaj online
Rozprawy i materiały
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Pochodzenie i gatunki bursztynu w Europie 113
Luwik SAWICKI, Wydmy, jako środowisko występowania zabytków kulturowych 139
Zygmunt SZMIT, Cmentarz lateńsko-rzymski "Kozarówka" w Drohiczynie nad Bugiem 152
Julian TALKO-HRYNCEWICZ, Z moich wspomnień o dawnych archeologach 176
Drobne wiadomości
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Państwowe Centralne Muzeum Archeologiczne w Warszawie 191
Izydor KOPERNICKI, Mogiła w Strutyniu niżnym 194
Adolf KARGEL, Wykopaliska z okolicy Łodzi 197
Władysław KRYŻE, Cmentarz podkloszowy na Pradze pod Warszawą 198
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Instytut dla badań dyluwjum w Wiedniu 199
Dział urzędowy
Roman JAKIMOWICZ, Sprawozdanie z działalności Państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg warszawski za rok 1922 201
Zygmunt ZAKRZEWSKI, Sprawozdanie z działalności Państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg wielkopolski za rok 1922 225
Ludwik SAWICKI, Sprawozdanie z działalności Państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na kresy wschodnie za rok 1922 229
Sprawozdanie z literatury
Prof. dr. Józef Kostrzewski, Wielkopolska w czasach przedhistorycznych, Poznań 1923 (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 235
F. Adama van Scheltema, Die altnordische Kunst. Grundprobleme vorhistorischer Kunstentwicklung, Berlin 1923 (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 239