In English English

Spis treści

Tom XVII/1, 1950 (1950)

(Russian and English summaries)

Czytaj online
Jerzy ANTONIEWICZ, Józef Naroński, polski inwentaryzator grodzisk w XVII wieku w Prusach 1
Krystyna MUSIANOWICZ, Halsztacko-lateńskie cmentarzysko w Kacicach, pow. Pułtusk 25
Józef MARCINIAK, Dwa cmentarzyska ciałopalne z okresu rzymskiego w Judzikach i Bargłowie Dwornym pow. Augustów 47
Anna KOWALSKA, Kreolska ludowa ceramika Kolumbii 77

Tom XVII/2-3, 1950 (1950)

(Russian and English summaries)

Czytaj online
Zofia PODKOWIŃSKA, Osada neolityczna na górze Gawroniec w Ćmielowie, pow. Opatów 95
Kazimierz KRYSIAK, Zabytki pochodzenia zwierzęcego z osady neolitycznej w Ćmielowie, pow. Opatów 147
Bolesław ROSIŃSKI, O szczątkach kostnych odkrytych w osadzie neolitycznej na górze Gawroniec w Ćmielowie, pow. Opatów 155
Kazimierz KRYSIAK, Szczątki zwierzęce z osady neolitycznej w Ćmielowie, pow. Opatów 165

Tom XVII/4, 1950/1951 (1951)

(Russian and English summaries)

Czytaj online
Krystyna MUSIANOWICZ, Z zagadnień osadnictwa wczesnohistorycznego, pow. Sokołów Podlaski 229
Krystyna MUSIANOWICZ, Cmentarzysko i osada wczesnohistoryczna w Gozdowie, pow. Sierpc 251
Jerzy GĄSSOWSKI, Wczesnohistoryczne cmentarzysko szkieletowe w Radomiu 305
Bolesław ROSIŃSKI, Antropologiczna charakterystyka kostnych szczątków ludzkich wczesnohistorycznego szkieletowego cmentarzyska w Radomiu 327