In English English

Spis treści

Tom XIX/1, 1953 (1953)

(Russian and English summaries)

Czytaj online
Zofia PODKOWIŃSKA, Pierwsza charakterystyka stanowiska eneolitycznego na polu Grodzisko I we wsi Złota, pow. Sandomierz 1
Danuta RAUHUT, Grób ceramiki sznurowej (grupa złocka), znaleziony na stanowisku pole Grodzisko I we wsi Złota, pow. Sandomierz 54
Jerzy GĄSSOWSKI, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Złotej pod Sandomierzem 80
Barbara ZARZYCKA, Szczątki kostne ludzkie ze Złotej z XI−XII w. 93

Tom XIX/2-4, 1953 (1953)

(Russian and English summaries)

Czytaj online
Ryszard KIERSNOWSKI, Budownictwo zachodnio-pomorskie wieku XII w świetle źródeł pisanych 105
Władysław KUBIAK, Tadeusz LEWICKI, Marta MŁYNARSKA, Skarb dirhemów arabskich z Piwonic koło Kalisza 136
Jacek SLASKI, Zygmunt ZAKRZEWSKI, Skarb wczesnośredniowieczny z Michałowic, pow. Pińczów 157
Zoja KOŁOS-SZAFRAŃSKA, Z badań nad znakami garncarskimi z terenu ziem polskich 180
Michał DREWKO, Ślady osady z czasów cesarstwa rzymskiego na Tyńcu w Kaliszu 182
Jerzy ANTONIEWICZ, Kornel WESOŁOWSKI, Z badań nad produkcją antycznych wiader brązowych, znalezionych w Polsce 207