In English English

Spis treści

Tom LV, 1999-2001 (2001)

(English and Russian or Byelorussian summ.)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Tom dedykowany prof. dr hab. Teresie Dąbrowskiej
Miscellanea
Ewa GIEYSZTOR-SZYMCZAK, Zdobiony zabytek z poroża z Nowej Łupianki, woj. podlaskie 3
Krystyna HAHUŁA, Skarb z epoki brązu z Nowego Łowicza na Pomorzu 21
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Kocioł z Podola 31
Vadzim BELJAVEC, Środkowolateński grób z płaskiego cmentarzyska w Radości Kamienieckiej w zachodniej Białorusi 47
Jacek ANDRZEJOWSKI, Późnorzymska zapinka z Łubnic, woj. świętokrzyskie 55
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Małgorzata KARCZEWSKA, Maciej KARCZEWSKI, Nowa odmiana uzdy z wodzami łańcuchowymi z cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii, stan. 1, woj. warmińsko-mazurski 65
Aneks: Karol PIASECKI, Paprotki Kolonia, stan. 1. Analiza antropologiczna kości z grobu 72 86
Maria KOŁACZ, Pierścień z osady kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, województwo mazowieckie, stanowisko 1 87
Wojciech WRÓBLEWSKI, Tysiąclecie państwa polskiego: dawne koncepcje a nowe perspektywy 95
Materiały
Radosław MARSZAŁEK, Materiały krzemienne ze stanowisk Berżupia, Dubicze, Dymitrówka i Grybosze z południowej Litwy 101
Barbara MATRASZEK, Osada kultury pucharów lejkowatych ze stan. "Nad Wawrem" w Złotej, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie 123
Aneks: Elżbieta FEDOROWICZ, Anna GRĘZAK, Alicja LASOTA-MOSKALEWSKA, Szczątki zwierzęce z neolitycznego stanowiska w Złotej nad Wawrem, woj. świętokrzyskie 174
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Osada kultury grobów kloszowych na stan. 10 w Warszawie-Zerzniu 179
Katarzyna OPASZOWSKA, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Sochaczewie, woj. mazowieckie 197
Katarzyna CZARNECKA, Materiały z cmentarzyska płaskiego w Łęgu Piekarskim, woj. wielkopolskie w zbiorach PMA 209
Jerzy GŁOSIK, Katalog materiałów Pogotowia Archeologicznego za lata 1982-1991 219