In English English

Spis treści

Tom LIX, 2007 (2007)

(English and Lithuanian Summaries)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Miscellanea
Barbara SAŁACIŃSKA, Sławomir SAŁACIŃSKI, Bibliografia prac Zespołudo Badań Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie za lata 1985-2006 3
Anna DRZEWICZ, Ceramika malowana z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. poznański, z kolekcji Aleksandra Guttmana 17
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Naszyjniki z Drohiczyna 31
Magdalena NATUNIEWICZ-SEKUŁA, Jerzy OKULICZ-KOZARYN, Wybrane groby z importami rzymskimi z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski, stan. 7 45
Materiały
Barbara SAŁACIŃSKA, Anna ZAKOŚCIELNA, Pierwsze groby kultur ceramik wstęgowych w Polsce. Groby kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Złota "Grodzisko I" i "Grodzisko II" 77
Grażyna ORLIŃSKA, Materiały osadnicze z Transboru, gm. Latowicz, woj. mazowieckie 115
Ludwika SAWICKA, Gytis GRIŽAS, Mogiła Wielkoludów... Szwedów czy konfederatów. Cmentarzysko kurhanowe w Pakalniszkach (północna Litwa) w świetle badań Marii Butrymówny w 1897 roku 165
Kronika
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Marian Kaczyński (4.12.1932 - 17.10.2007) 203
Wojciech BRZEZIŃSKI, Najpierw były Ateny... 205
Bibliografia prac Mariana Kaczyńskiego (Anna BITNER-WRÓBLEWSKA) 206