In English English

Wiadomości Archeologiczne online

Do przeglądania Wiadomości Archeologicznych online wymagana jest darmowa wtyczka DjVu.
Wtyczkę pobrać można na stronie firmy Cuminas. Jeśli wtyczka jest poprawnie zainstalowana, a podgląd tomu nadal się nie włącza, spróbuj otworzyć stronę w innej przeglądarce


Uwaga: współczesne przeglądarki nie obsługują dotychczasowego pluginu DjVu. W celu przeglądania tomów online prosimy skorzystać z przeglądarki Internet Explorer, Chrome w wersji 41 lub starszej lub FireFox w wersji 51 lub starszej.


Jeśli żadna ze starszych wersji przeglądarek nie jest dostępna można także pobrać .djvu na dysk, korzystając z linku pod nagłówkiem.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt digitalizacji archiwalnych tomów (I–XXV) Wiadomości Archeologicznych
zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W marcu 2014 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie uzyskało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie do projektu „Wiadomości Archeologiczne” – najstarsze polskie czasopismo archeologiczne online (umowa nr 573/P-DUN/2014). Po zakończeniu realizacji tego projektu w 2016 roku na stronie internetowej „Wiadomości Archeologicznych” udostępnionych zostanie kolejnych 35 tomów pisma (od tomu XXVI).